Velkommen til

Bærum Psykomotoriske Fysioterapi på Haslum

Bærum Psykomotoriske Fysioterapi holder til i lokaler i etasjen over Coop Extra i Kirkeveien 93, 1344 Haslum. Instituttet ble pusset opp sommeren 2019 og het tidligere Haslum fysikalske institutt.


Vår kompetanse


Vi har bred erfaring og kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi og traume/krise behandling. Vi jobber med barn, ungdom, voksne og eldre.


Ønsker du å lese mer om hva psykomotorisk fysioterapi er, klikk her.


Henvisning / Offentlig støtte


Du trenger ikke henvisning fra fastlege. Alle våre behandlere har avtale med Bærum kommune.


Hvordan

finne veien hit?


Buss: 220 til stopp: Østenåsveien.


T-bane: Kolsåsbanen (Linje 3) til stopp: Haslum.


Parkering: Det er parkeringsplasser foran inngangen.
Er det fullt her kan plasser ved Coop benyttes.

Våre behandlere

Forouz Abazari

Forouz er utdannet fysioterapeut i Tromsø og har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra 2001. Hun er spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF og har kompetanse og kurs  innen traumearbeid, nevroaffektiv psykoterapi og bevissthetstrening. Forouz har master i helsefag med fagfordypning innen psykomotorisk fysioterapi fra Universitetet i Tromsø. Hun har bred erfaring som psykomotorisk fysioterapeut både fra privat praksis og Smerteklinikken på Oslo universitetssykehus. 

Kathrine Olsen

Kathrine er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har psykomotorisk videreutdanning fra Høyskolen i Oslo. Hun har også videreutdanning i fysioterapi for barn og ungdom fra OsloMet og Veiledning/Coachingutdannelse fra Høyskolen i Akershus. Hun har tatt flere kurs i traume/krise behandling. Kathrine leder psykomotoriske grupper men disse er ikke aktive nå grunnet Covid-19.

Marta Knutsen

Marta er utdannet fysioterapeut fra Oslo, og er spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Hun har bred erfaring med psykomotorisk fysioterapi i privat praksis siden 1987. Hun har kompetanse og kurs innen krise/traume-arbeid, bevissthetstrening, samt i kropps-orientert psykologi.

Kari-Line Lockert

Kari-Line er utdannet fysioterapeut ved OsloMet. Hun har tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helsearbeid, videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet samt master i klinisk helsearbeid og psykisk helsearbeid ved USN, Universitetet i Sørøst-Norge.

Kari-Line har fra 1995-2007 arbeidet innen psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus. Hun var også veileder der for fysioterapistudenter og turnuskandidater i fysioterapi, samt ekstern sensor ved Universitetet i Tromsø. Videre har hun arbeidet ved fysikalsk medisinsk- og psykosomatisk avdeling ved Friskvernklinikken i Asker fra 2007-2012. Fra 2012 har hun arbeidet som avtalefysioterapeut i privatpraksis. Interesseområder og fordypning har hun innen traumeterapi og Basal Kroppskjennskap.

Odin Fagerberg

Odin er utdannet fysioterapeut ved Skodsborg Fysioterapi skole, og har psykomotorisk videreutdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Utover dette har han Kroppsorientert psykologi, Basal Kroppskjennskap og er sertifisert Somatic Experiencing terapeut (traumebehandling). Han har arbeidserfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og privat praksis de 12 siste årene. Fokusområder i behandling: Forebygge kroppslige plager relatert til stress, kroppslige reaksjoner i forbindelse med psykiske plager (angst, depresjon, sorg, traume), smerte som har vart over lengre tid, kognitive prosesser, ressursstyrkende fysioterapi, traumerelaterte kroppslige plager og bevisstgjørende trening.  

Gry Anita Karlsen

Gry er utdannet fysioterapeut fra Saxion Hogeschool Enschede, Nederland. 
Hun har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og fysioterapi for eldre fra OsloMet,
samt videreutdanning innen ortopedisk medisin.
Erfaring fra både primær og spesialisthelsetjenesten. Kompetanse innen nevrologi, geriatri,
muskel og skjelettplager, samt diagnostikk og behandling av akutt og langvarig svimmelhet.
Interesse for behandling av svimmelhet, funksjonelle lidelser, hodepine og migrene,
utbrenthet, stressrelaterte plager, fibromyalgi, angst og depresjon.

Kontakt oss

Ikke skriv sensitive opplysningerpost@bpmf.no